Home > Krok č.3

Krok č.3

Krok č.3

Čo je potrebné urobiť v kroku č.3

Čo je potrebné urobiť v kroku č.3

Partner poskytne vzor zmluvy na preskúmanie klientovi.

Táto zmluva obsahuje:

  • Znenie Rámcovej zmluvy medzi klientom a Arvalom
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Brožúru Sprievodca vrátením vozidla

 

Arval po schválení klientom pripraví zmluvu na podpis klientovi. Podpísanú zmluvu Arvalom následne zašle klientovi na jeho podpis. Klient podpíše zmluvy a zašle späť do Arvalu.

 

 

Vzor Rámcovej zmluvy

Vzor Rámcovej zmluvy

Tu nájdete vzor Rámcovej zmluvy Arval.

 

Arval Rámcová zmluva
Príloha č.1 - Všeobecné obchodné podmienky

Príloha č.1 - Všeobecné obchodné podmienky

príloha č.2 - Sprievodca vrátením vozidla

príloha č.2 - Sprievodca vrátením vozidla

Kroky ako jednoducho a rýchlo vrátiť vozidlo

Štyri kroky ako jednoducho a rýchlo vrátiť vozidlo


Blíži sa ukončenie zmluvy? Zjednodušte si vrátenie vozidla a minimalizujte náklady pomocou nasledovných štyroch krokov:
1. Objednávka vrátenia vozidla
• 10 pracovných dní pred ukončením zmluvy objednajte vozidlo na vrátenie


2. Príprava na vrátenie vozidla
• Pripravte si dokumenty, kľúče a ďalšie príslušenstvo vrátane druhej sezónnej sady pneumatík potrebné ku vráteniu vozidla


3. Odovzdanie vozidla
• Tesne pred vrátením dajte vozidlo vyčistiť a umyť
• V dohodnutý čas a na dohodnutom mieste odovzdajte vozidlo


4. Protokol o prevzatí vozidla
• Skontrolujte si „Protokol o prevzatí vozidla“, prípadne urýchlene dodajte chýbajúce veci k vozidlu
 

 

Kompletný popis a postup vrátenia vozidla je popísaný v príručke Sprievodca odovzdaním vozidla pri ukončení lízingovej zmluvy.

 

Sprievodca odovzdaním vozidla pri ukončení lízingovej zmluvy