Home > Krok č.4

Krok č.4

Krok č.4

Čo je potrebné urobiť v kroku č.4

Čo je potrebné urobiť v kroku č.4

V tomto záverečnom kroku je potrebné s klientom podpísať zmluvu a prvú objednávku vozidla. Po vykomunikovaní všetkých náležitosti Rámcovej zmluvy a súhlasom klienta s podpisom, nasleduje:

1. podpis Rámcovej zmluvy s klientom

2. vytvorenie objednávky spoločnosťou Arval a zaslanie objednávky

3. podpis objednávky s klientom

4. po podpísaní objednávky Arval objednáva vozidla a informuje klienta o predbežnom termíne dodania vozidla

5. O výške bonusu Vás bude informovať partner

Objednávka na podpis

Objednávka na podpis

Štandardná objednávka vytvorená spoločnosťou Arval obsahuje všetky služby a špecifikácie vozidla vybraného klientom. Klient si skontroluje objednávku a svojim podpisom sa zaväzuje k objednaniu vozidla.

 

Vzor objednávky
Dodanie vozidla klientovi

Dodanie vozidla klientovi

Po doručení objednávky pracovníkovi Arvalu sa vozidlo objedná do 2 pracovných dní a klientovi sa vytvorí účet vo webovej platforme Arvalu - My Arval, kde si môže klient pozrieť komplexné informácie o svojom vozidle a svojom fleete. Platforma obsahuje:

  • informácie o termíne dodania vozidla
  • všetky dokumenty o vozidle
  • prehľad tankovacích transakcií
  • prehľad o faktúrach
  • prehľad o emisiách vozidla

Viac informácií o tejto platforme nájdete tu.

 

Ak sa zmení dátum dodania vozidla, bude viditeľný v tejto webovej platforme. Klient môže kontaktovať Arval na tel.čísle pre vodičov +421257108008 kde sa tiež môžu dozvedieť bližšie informácie o termíne dodania vozidla.

Pred odovzdaním vozidla Arval kontaktuje klienta, kedy a kde bude možné prevziať vozidlo. Dátum na preberacom protokole bude zároveň dátumom začiatku plynutia kontraktu operatívneho leasingu na vozidlo.

Klient už ďalej komunikuje s Arvalom cez pridelenú kontaktnú osobu, tzn. Account Managerom a vodič cez našich operátorov Driver Desk na čísle pre vodičov: +421257108008.

Klient pri prevzatí vozidla dostane Driver set, ktorý obsahuje základné informácie a inštrukcie k používaniu vozidla a využívaní služieb operatívneho leasingu.

Ukončenie operatívneho leasingu

Ukončenie operatívneho leasingu

Klient odovzáva vozidlo podľa Kroku č.3 - Príloha č.2 - Sprievodca vrátením vozidla.