Domov > Krok č.4

Krok č.4

Krok č.4

Čo je potrebné urobiť v kroku č.4

Čo je potrebné urobiť v kroku č.4

V tomto záverečnom kroku je potrebné s klientom podpísať zmluvu a prvú objednávku vozidla. Po vykomunikovaní všetkých náležitosti Rámcovej zmluvy a súhlasom klienta s podpisom, nasleduje:

1. partner zabezpečí podpis Rámcovej zmluvy s klientom

2. vytvorenie objednávky spoločnosťou Arval a zaslanie objednávky

3. partner zabezpečí podpis objednávky s klientom

4. po podpísaní objednávky Arval objednáva vozidla a informuje klienta o predbežnom termíne dodania vozidla

5. Arval informuje partnera o výške bonusu

Objednávka na podpis

Objednávka na podpis

Štandardná objednávka vytvorená spoločnosťou Arval obsahuje všetky služby a špecifikácie vozidla vybraného klientom. Klient si skontroluje objednávku a svojim podpisom sa zaväzuje k objednaniu vozidla.

 

Vzor objednávky