Home > O spoločnosti Arval > Prieskum spokojnosti - váš názor je pre nás dôležitý

Prieskum spokojnosti - váš názor je pre nás dôležitý

Výsledky prieskumu NPS 2016

„Net Promoter Score“ (NPS)

Neustála potreba lepšie porozumieť svojim zákazníkom, zlepšovať kvalitu odborného poradenstva a poskytovaných služieb vedie Arval k realizácii pravidelných prieskumov spokojnosti.

Sú realizované nezávislou agentúrou Satmetrix, ktorá formou elektronického dotazníka zisťuje u klientov, ako hodnotia naše produkty a služby. Sú oslovovaní odborníci, ktorí spravujú vozové parky, ako napríklad fleet manažéri, obchodní či finanční riaditelia, alebo manažéri nákupu. Vyplnenie dotazníka nezaberie viac ako 10 minút času a meriame nielen spokojnosť zákazníkov s konkrétnymi služba, ale tiež tzv. „Net Promoter Score“ (NPS).

Ide o komplexný ukazovateľ spokojnosti zákazníka. NPS vychádza z praktických skúseností zákazníka, meria ich ochotu na základe tejto skúsenosti ďalej odporúčať spoločnosť, značku, výrobok svojmu okoliu – priateľom, kolegom, známym. Tento online prieskum sa uskutočnil v druhej polovici roka 2016 a klienti boli požiadaní o poskytnutie spätnej väzby k rôznym aspektom služieb Arvalu, celkovej spokojnosti a samozrejme pravdepodobnosti ďalšieho odporúčania ostatným.

Arval sa dlhodobo pohybuje v oblasti, v ktorej sa teší vysokej priazni svojich klientov, a preto zvyšovanie kvality služieb a spokojnosť našich klientov považujeme za jednu z hlavných priorít.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prieskumu zúčastnili a pomáhajú nám tak zviditeľniť naše silné stránky a tiež upozorňujú na možnosti zlepšenia.

 

Kompletný prehľad výsledkov Prieskumu spokojnosti klientov 2016 si môžete pozrieť tu.

Prieskum spokojnosti