Home > Potrebujem Porovnanie > Čo je operatívny leasing?

Čo je operatívny leasing?

Operatívny leasing: inteligentný spôsob prevádzky vozového parku

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre operatívny leasing namiesto priameho nákupu vozidiel alebo iných spôsobov financovania? Pretože prevezmeme za vás zodpovednosť za množstvo služieb a vy sa zatiaľ budete môcť plne sústrediť na vaše primárne obchodné aktiv

Čo je operatívny leasing?

Keď uprednostníte operatívny leasing pred priamym nákupom automobilu, za každé vozidlo platíte každý mesiac pevne stanovenú sumu. Arval – ktorý ostáva vlastníkom vozidla – za tento poplatok rieši všetko potrebné so zainteresovanými stranami. Napríklad:

  • Outsourcujete riziká súvisiace so servisom, údržbou, opravami, poistením, náhradnými vozidlami a všetko pracovné zaťaženie.
  • Toto pracovné zaťaženie zahŕňa riadenie vodičov a vozidiel, monitorovanie výdavkov, podávanie hlásení, konzultačné služby a iné každodenné pracovné úlohy spojené so správou vozového parku.
  • Úroveň outsourcingu je vo vašich rukách: vopred sa rozhodnete, do akej miery chcete preniesť toto riziko na nás.

 

Prečo si zvoliť operatívny leasing?

Firmy bežne outsourcujú mnohé služby, ktoré nie sú ich hlavnou podnikateľskou činnosťou, na špecializovaných prevádzkovateľov. Rovnakú logiku možno uplatniť aj na váš vozový park. Rozhodnúť sa pre operatívny leasing znamená využívať služby špecializovanej spoločnosti, čo prináša celý rad výhod:

  • Outsourcujete všetky formy rizika súvisiace s vozidlom.
  • Minimalizujete množstvo času, ktoré vaši zamestnanci musia venovať spravovaniu vášho vozového parku.
  • Môžete sa spoľahnúť na to, že vaše náklady budú stále pod kontrolou.
  • Môžete sa sústrediť na vašu primárnu obchodnú činnosť bez toho, aby ste museli plytvať zdrojmi na riadenie druhoradej oblasti.

Vy poznáte svoju oblasť podnikania, my sa vyznáme v našej. Môžete sa úplne spoľahnúť na naše skúsenosti.

 

Možno sa mýlite...

„Nemôžem si zvoliť model podľa vlastného výberu alebo využiť výhodu, ktorú poskytujú špeciálne ponuky.“

Arval vám kedykoľvek vypracuje orientačné porovnanie celkových nákladov na vlastníctvo pre každú značku, typ vozidla a model a naša kúpna sila je zárukou najnižších možných nákladov.

 

„Operatívny leasing je drahší ako priamy nákup.“

V skutočnosti vychádza výpočet nákladov na operatívny leasing a na priamy nákup takmer rovnako. S jedným veľkým rozdielom: ušetríme vám všetky starosti. Chápeme však, že chcete porovnať vašu súčasnú situáciu s možnou situáciou, ktorá nastane v budúcnosti. Väčšina firiem má sklon porovnávať náklady z minulosti s budúcimi leasingovými nákladmi.

 

„Nevymieňam staré vozidlá za nové príliš často, preto je priamy nákup vhodnejšie riešenie.“

Nie, nie je. Arval vám tiež dokáže ponúknuť zmluvy na 60 a viac mesiacov tak, aby pokryli vaše potreby na dlhšie obdobie bez nutnosti skoršieho obnovenia zmluvy. Na druhej strane vám garantujeme určitú úroveň služieb súvisiacich so správou vozového parku, optimalizáciu a predvídateľnosť nákladov.

 

Čítanie Arval zmluvy