Domov > Zákon o dani z motorových vozidiel

Zákon o dani z motorových vozidiel

Zákon o dani z motorových vozidiel

Company News
nedeľa, september 13, 2015

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali, že od 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z.

Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel. Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. Nový zákon o Dani z motorových vozidiel, ktorý sa vyčlenil zo Zákona o daniach a poplatkoch, v prvom rade zjednocuje sadzby pre jednotlivé typy vozidiel na celom území Slovenska, teda bez ohľadu na kraj. Na spôsobe nadobudnutia auta pritom nezáleží.

Zdaňovanie sa pozitívne odzrkadlí aj na vozidlách, ktoré sú financované prostredníctvom operatívneho lízingu. Nižšia daň Vám bude premietnutá do nižších splátok operatívneho lízingu.

V prípade potreby sa prosím obráťte na Vášho Account Managera.

ARVAL Slovakia

Značky: