Domov > O spoločnosti Arval > Organizácia

Organizácia

Staráme sa o viac ako 6500 vozidiel na Slovensku

Máme celosvetovo viac ako 6000 zamestnancov, ktorí sa postarajú o bezproblémovú správu Vášho vozového parku

ARVAL SLOVAKIA je súčasťou medzinárodnej skupiny ARVAL, ktorá pôsobí v 28 krajinách (v ďalších 17tich prostredníctvom partnerov) a spravuje viac ako 1.000.000 vozidiel. Je 100% dcérskou spoločnosťou svetovej bankovej skupiny BNP Paribas.

ARVAL SLOVAKIA pôsobí v oblasti financovania a managementu vozových parkov na slovenskom trhu od roku 2004. S viac ako 6500 vozidiel vo fleete patrí medzi lídrov v odbore.

Krédom spoločnosti ARVAL SLOVAKIA je kvalitné poradenstvo a individuálne riešenia pre každého zákazníka. Hlavným produktom je Full Servise operatívny leasing a to predovšetkým formou uzavretej kalkulácie. Ten prináša klientom transparentnú správu vozového parku so zahrnutím všetkých služieb a garancie akýchkoľvek rizík spojených so správou vozidiel. ARVAL SLOVAKIA zabezpečuje komplexné služby od financovania vozidiel, cez pravidelnú údržbu a pozáručný servis, nákup a výmenu pneumatík, asistenčnú službu 24 hodín denne, tiež poistenie a riešenie poistných udalostí, tankovacie karty až po elektronickú knihu jázd a on-line reporting. Vďaka svojmu unikátnemu Account managementu dokáže spoločnosť ARVAL SLOVAKIA reagovať na požiadavky svojich klientov rýchle a bezchybne.

 

Arval je, ako pobočka BNP Paribas, súčasťou aktivity "Retail Banking". Retail Banking je celosvetová sieť retailových bánk a špecializovaných servisných služieb, ktorá hrá kľúčovú rolu v medzinárodnek expanzii Skupiny.

Arval je ďalej časťou celosvetovej aliancie s lídrom severoamerického trhu fleetových vozidiel, spoločnosti Element.

 O spoločnosti Arval

 

 

Naše kvality
Náročnosť, ktorú vyžaduje úroveň nami poskytovaných služieb, nás zaväzuje sľúbiť Vám dodržanie požadovanej kvality pri podpise zmluvy a zaručiť Vám ju po celú dobu našej spolupráce.

Nástroje a metódy, ktoré ARVAL zaviedol:

- dôsledná kontrola kvality služieb,

- kontrola kvality partnerskej siete,

- číslo služby pre vodičov,

- využívanie maximálnej podpory zo strany IT.

 

Naše ambície

- Chceme byť lídrom v oblasti služieb operatívneho leasingu

- Chceme maximálne využívať silu medzinárodného tímu ARVAL

- Chceme naďalej podporovať spolupracovníkov v osobnom prístupe voči klientom

 

Naše poslanie

- Naďalej skvalitňovať naše služby operatívneho leasingu

- Sledovať individuálne potreby našich zákazníkov

- Kvalitne spravovať vozové parky našich klientov

- Poskytovať konzultácie a ponúkať najvýhodnejšie riešenie podľa potrieb zákazníka

- Vybudovať trvalé a vyvážené vzťahy s našimi dodávateľmi

- Optimalizovať náklady na vozový park zákazníkov

Naši ľudia

Zoznam kontaktných osôb za jednotlivé oddelenia:

 

Recepcia

Telefón:+421 257 108 000

 

General Manager Central Europe

Štefan Majtán           stefan.majtan@arval.cz

 

Managing director

Marek Kramár           marek.kramar@arval.sk

 

Commercial Director

Michal Duška           michal.duska@arval.sk

 

Operations Director

Peter Kimlička          peter.kimlicka@arval.sk

 

Financial Director

Pavol Strapáč      pavol.strapac@arval.sk

 

Marketing & Product Manager

Eva Nosáľová          eva.nosalova@arval.sk

 

Executive Assistant and Office Manager

Miriam Kraus          miriam.kraus@arval.sk

 

Procurement Manager

Peter Bohunický          peter.bohunicky@arval.sk

 

Business Team Manager

Tomáš Stromček            tomas.stromcek@arval.sk

 

HR Manager

Lívia Bernátová            livia.bernatova@arval.sk

Naši partneri
Postupovať spoločne za účelom ponúknutia optimálnych služieb.

ARVAL sa spolieha na svojich partnerov, na to, že budú podporovať a rozvíjať ponuku dlhodobého prenájmu. Naša náročnosť zaručuje kvalitu našich partnerov. Tá je základným odrazovým mostíkom zdravej a produktívnej spolupráce.

 

Definícia autorizovaného partnera

- Autorizovaný partner je dodávateľ, ktorý uspel a bol vybraný podľa pravidiel, ktoré si spoločnosť za týmto účelom stanovila.

- Spĺňa kritéria týkajúce sa kvality, dobrého mena, finančného zdravia, finančnej konkurencieschopnosti a schopnosti rozvíjať sa.

- Zaväzuje sa zmluvne, že vyhovie našim potrebám a že bude spĺňať naše prevádzkové procedúry, a to za čo najlepšiu cenu podľa našej analýzy objemu .

 

Naša metóda výberu partnera

- Analýza existujúcich dodávateľov ako i vedúcich príslušných oddelení.

- Analýza služieb, ktoré poskytuje a zároveň analýza ich schodnosti, pokiaľ ide o nariadenia stanovené predchádzajúcou zmluvou.

 

Výhody:

- Významná francúzká a európska obchodná sieť: ak ste kdekoľvek môžete sa obrátiť na našich miestnych partnerov!

- Kvalita služieb a optimálne priebežné sledovanie.

- Prednostné prijatie a rýchla realizácia zásahu.

Kontakty

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava

Info (Recepcia): +421 (0)2 57 108 000

e-mail: arval@arval.sk

Kontakt pre vodičov (Driver Desk): +421 (0)2 57 108 008

Kontakt pre dodávateľov: +421 (0)2 57 108 062 


IČO: 35 890 487
DIČ: 2021 841 789
Bankové spojenie: 2978558156/0200

Nájdite nás na mape
 

On-line prieskumy spokojnosti
Spätná väzba od našich klientov nás informuje, v ktorých oblastiach sú s nami spokojní a v čom by sme sa mali zlepšiť. Vážime si vzťah, ktorý s Vami máme a Vašu spätnú väzbu neberieme na ľahkú váhu.

Tento prístup nás vedie k implementácii nového systému, ktorý používa krátke on-line prieskumy k získaniu spätnej väzby od zákazníkov. Čas od času Vám zašleme email s otázkou na Váš názor na služby, ktoré poskytujeme. Nižšie nájdete informácie, ktoré Vám priblížia prečo sme sa pre tieto kroky rozhodli:

Prečo on-line prieskumy?

On-line systém je schopný získať, merať a monitorovať úroveň spokojnosti našich zákazníkov. To nám umožňuje položiť našim klientom niekoľko otázok prostredníctvom e-mailu. Keď odpovie, systém zozbiera a zanalyzuje získané informácie.

Pokiaľ konkrétny zákazník vyjadrí svoju nespokojnosť s úrovňou služieb alebo nahlási problém, systém automaticky vygeneruje e-mail a zašle ho relevantnej osobne.

 

Prečo to robíme?

Chceme našim klientom poskytovať čo najlepšie služby a to pre nás znamená neustále zlepšovanie. Vďaka spätnej väzbe získame jasnú predstavu o tom, čo robíme dobre a čo je potrebné zlepšiť. V prípade problému u zákazníka, je pre nás dôležité sa o ňom čo najskôr dozvedieť a následne ho promptne vyriešiť. A práve to nám nový systém pomáha efektívne robiť.

 

Ako Vás kontaktujeme?

Zašleme Vám e-mail s krátkym on-line dotazníkom. Pokiaľ neodpoviete v priebehu jedného týždňa, zašleme Vám zdvorilé pripomenutie, pretože si Váš názor naozaj ceníme.

 

Ako dlho Vám zaberie odpovedať?

Vieme, že v dnešnom uponáhľanom svete nemá nikto čas nazvyš, a preto sme sa snažili, aby bolo pre Vás poskytnutie spätnej väzby čo najjednoduchšie. Vyplnenie krátkeho dotazníka trvá maximálne 10 minút.

 

Ako informácie použijeme?

Spätnú väzbu využívame v dvoch smeroch. V prvom rade sa pozeráme na vývoj a všeobecný obchodný výkon. Ďalej nás informuje o akomkoľvek zlepšovaní činností, ktoré sú požadované. V prípade nespokojnosti zákazníka sú jeho sťažnosti zasielané relevantným osobám. Tí potom môžu zákazníkovi odpovedať a problémy rýchlo vyriešiť.

Oboje nám umožňuje dodávať Vám služby s vyššou pridanou hodnotou.

 

Je spätná väzba zabezpečená?

Áno, všetky Vaše pripomienky sú bezpečné uložené a budú použité výhradne pre Arval za účelom zlepšenia služieb zákazníkov.

 

Kompletný prehľad výsledkov Prieskumu spokojnosti klientov 2014 si môžete pozrieť tu.

Compliance
Arval sa správa zodpovedne a s rešpektom

Compliance pre nás znamená:

1) rešpektovanie všetkých právnych a finančných predpisov, regulárných ustanovení, profesionálných a etických štandardov, pokynov štatutárných orgánov či inštrukcií vydaných v procedúrach spoločnosti.

2 ) chránenie záujmov klienta a reputácie spoločnosti.

 

Profesionálna etika

V každom aspekte nášho biznisu vytvárame určitý bod na udržiavanie kódexu zodpovedného správania, založeného na vízii a silných hodnotách našej spoločnosti a zdieľaný navzájom všetkými ARVAL entitami a ich zamestnancami. Tieto hodnoty a vízia nás vedú a udržujú našu firemnú kultúru a reputáciu. Taktiež sa upevňuje značka ARVAL so zákazníkmi, dodávateľmi, a všetkými partnermi.

Stále sa rozširujúca medzinárodná spoločnosťARVAL potrebuje pokračovať v budovaní jej vzťahov s týmito zainteresovanými stranami na najvyššej možnej úrovni. Udržateľné vzťahy vzájomnej dôvery sú založené na dôvere, integrite, rešpekte k ostatným a férovosti, rozhodnutiach na všetkých úrovniach a za všetkých okolností.

Naša reputácia spočíva v kvalite a integrite našich zamestnancov. Naše hodnoty (vnímavosť, kreativita, záväzok a ambície) sú odrazom našej práce a musíme sa správať exemplárnym spôsobom. Kódex správania v ARVALe určuje základné pravidlá správania platiace v rámci našej spoločnosti.

Náš kódex správania sa zameriava na poskytnutie návodu každému zamestnancovi, k získaniu lepšieho pochopenia našich zodpovedností za správne rozhodnutia na pracovisku. Slúži tiež ako návod našich činov, motivuje naše rozhodnutia a privádza naše hodnoty do bežného života.

 

Whistle blowing

Sme hrdí na zodpovedný prístup, ktorý sme implementovali do denného biznisu, na čestnosť a integritu ukázanú našimi zamestnancami. Nastavili sme si vysoký štandard na zabezpečenie spoločnosti, ktorej môžete veriť. V prípade, že by naši zamestnanci alebo externí partneri chceli nahlásiť možný prehrešok proti našim interným štandardom, právnym požiadavkám alebo nášmu kódexu správania, tak môžu. A to prostedníctvom nižšie uvedeného online formulára alebo zaslaním emailu alebo listu na nasledujúcu adresu :

E-mail: compliance@arval.com

Post address: Personal/Confidential
Permanent Control & Compliance Director
22 Rue des 2 Gares
92564 Rueil-Malmaison
FRANCE

Garantujeme anonymitu informácií v súlade s právnymi predpismi a našou internou whistle-blowing procedúrou. Môžete nám poslať Vaše obavy anonymne, avšak nebudeme schopní klásť dodatočné otázky, ktoré môžu byť potrebné na vyjasnenie niektorých faktov alebo okolností. Všetky nahlásenia budú vyšetrované ohľaduplne a diskrétne. Každé dokázané porušenie bude riešené v súlade s internou smernicou a/alebo právnymi/ustanovujúcimi predpismi.

Prečítajte si našu procedúru - Etický kódex správania sa